බෑග් මාලාව

අපගේ මිශ්‍රණ පරාසය සහ සෑම විටම වෙනස් වන මයික්‍රොලොට් කාලසටහනක් සමඟින්, අපි ඔබව ආවරණය කර ඇත.

තව බලන්න
  • shouye
  • shouye2

අපි ගැන

SHIJIAZHUANG CITY LANHUA YISITE රසායනික කර්මාන්ත සමාගම, LTD.යනු රෙදිපිළි මුද්‍රණය සහ ඩයි කිරීම, රසායනික කර්මාන්තය පිළිබඳ විශේෂීකරණය වූ සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, විකුණුම් සහ ස්වාධීන ආනයන හා අපනයන කළමනාකරණ අයිතිවාසිකම් ඒකාබද්ධ කරන සමාගමකි.

තවත් තේරුම් ගන්න

උණුසුම් නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

නවතම ප්රවෘත්ති

පුවත් පත්‍රිකාව